Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
  
 

World Day for Safety and Health at Work 2022

Datum: 28/04/2022
Tijd: 00:00 : 00:00

De jaarlijkse Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april bevordert de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de hele wereld. Het is een bewustmakingscampagne die de internationale aandacht wil vestigen op de omvang van het probleem en op de manier waarop het bevorderen en creëren van een veiligheids- en gezondheidscultuur kan helpen het aantal werkgerelateerde doden en gewonden te verminderen.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het stoppen van sterfgevallen en letsel op het werk.

Als regeringen zijn wij verantwoordelijk voor het verschaffen van de infrastructuur – wetten en diensten – wat nodig is om ervoor te zorgen dat werknemers inzetbaar blijven en dat ondernemingen floreren; dit omvat de ontwikkeling van een nationaal beleid en een inspectiesysteem om de naleving van de wetgeving en het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk af te dwingen.

Als werkgevers zijn wij ervoor verantwoordelijk dat de werkomgeving veilig en gezond is.

Als werknemers zijn wij verantwoordelijk om veilig te werken en onszelf te beschermen en anderen niet in gevaar te brengen, onze rechten te kennen en deel te nemen aan de uitvoering van preventieve maatregelen.