Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
|

Hoe kun jezelf en je carrière beschermen tegen een meedogenloze telewerk collega?

Emily werkte al een tijdje vanuit huis en genoot van de flexibiliteit en het comfort dat dit bood. Echter, ze begon problemen te ondervinden met een specifieke collega, Alex, die leek vastbesloten om haar ervaring met telewerken moeilijk te maken.

Het gedrag van Alex werd steeds meedogenlozer. Hij stuurde passief-agressieve e-mails, bekritiseerde voortdurend haar werk en vernederde haar zelfs tijdens virtuele teamvergaderingen. Emily wist dat ze actie moest ondernemen om zichzelf en haar carrière te beschermen tegen deze giftige situatie.

Ze begon door elk contact dat ze met Alex had te documenteren. Ze bewaarde e-mails, chatberichten en notities van vergaderingen en creëerde zo een gedetailleerd overzicht van zijn gedrag. Dit zou dienen als bewijsmateriaal als ze het probleem met leidinggevenden moest bespreken.

Ondanks de frustratie hield Emily zich aan haar professionele houding. Ze ging niet in op ruzies of nam geen wraak op de provocaties van Alex. In plaats daarvan richtte ze zich op het leveren van hoogwaardig werk en het opbouwen van positieve relaties met haar andere collega’s.

Naarmate de situatie voortduurde, besloot Emily een open en eerlijk gesprek met Alex aan te gaan. Ze organiseerde een virtuele gesprek en legde rustig uit hoe zijn gedrag haar en haar werk beïnvloedde. Tot haar verbazing leek Alex verrast en gaf hij aan bereid te zijn zijn gedrag te verbeteren.

Helaas waren de veranderingen van Alex van korte duur en hervatte hij zijn meedogenloze gedrag. Emily realiseerde zich dat ze de situatie moest escaleren. Ze sprak met haar directe leidinggevende, Jane, en deelde het bewijsmateriaal dat ze had verzameld. Jane verzekerde haar ervan dat ze het probleem zou aanpakken.

Wanneer het gedrag van Alex echter aanhield ondanks de tussenkomst van Jane, besloot Emily de HR-afdeling erbij te betrekken. Ze presenteerde haar zaak aan hen, waarbij ze het voortdurende probleem en de impact ervan op haar werkomgeving in detail beschreef. HR stemde ermee in om te bemiddelen in de situatie en richtlijnen te bieden voor de toekomst.

Gedurende deze moeilijke tijd focuste Emily zich op zelfzorg. Ze nam deel aan activiteiten die hielpen om stress te verminderen en zocht steun bij vrienden en familie. Ze bleef ook contacten leggen met andere collega’s en bouwde positieve samenwerkingsverbanden op die als een ondersteunend netwerk zouden dienen.

Emily’s toewijding aan haar werk bleef onverminderd. Ze bleef haar deadlines halen en hoogwaardige resultaten leveren, waarmee ze haar professionaliteit toonde aan zowel haar collega’s als leidinggevenden.

Uiteindelijk, omdat de situatie niet verbeterde, begon Emily haar opties te overwegen. Ze onderzocht de mogelijkheid om overgeplaatst te worden naar een ander team binnen het bedrijf of zelfs om elders naar nieuwe baankansen te kijken. Haar prioriteit bleef haar welzijn en professionele groei.

Door volharding, professioneel gedrag en het zoeken naar ondersteuning wanneer dat nodig was, slaagde Emily erin zichzelf en haar carrière te beschermen tegen de uitdagingen die werden gesteld door een meedogenloze collega tijdens het telewerken. Haar ervaring leerde haar het belang van het direct aanpakken van problemen op de werkplek terwijl ze haar eigen mentale en emotionele welzijn vooropstelde.