Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
   |   

Telewerken : wat zijn de regels?

Wie kan telewerken?

De arbeidswetgeving in Frankrijk bevat geen bijzondere criteria of voorwaarden om te bepalen of het mogelijk of wenselijk is telewerk in een bedrijf in te voeren ten behoeve van de werknemers.

In theorie, Telewerken is toepasbaar voor alle beroepscategorieën.

Dit is echter geen recht voor de werknemer. Binnen hetzelfde bedrijf is het mogelijk dat het profiel van de ene functie de invoering van telewerk verhindert, terwijl andere functies er baat bij kunnen hebben. Zo kunnen werkgevers besluiten telewerk alleen voor bepaalde categorieën personeel in te voeren.

Hoewel een werkgever het recht heeft om telewerk aan een werknemer te weigeren, zelfs als telewerk binnen de structuur al bestaat, hij is hoe dan ook verplicht zijn antwoord te motiveren.

Hoe dan ook is de weigering tot telewerk aan een telewerker geen reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Covid-19 en telewerken
 

Overeenkomstig het nationaal protocol ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers op de werkplek in het licht van de Covid-19-epidemie, telewerk is een manier van bedrijfsorganisatie die actief deelneemt aan het voorkomen van het risico van besmetting met COVID-19.

Zo ook moet telewerken de regel zijn, zodra deze manier van werken verenigbaar is met de uit te voeren taken. Wanneer een werknemer al zijn of haar taken op afstand kan uitvoeren, wordt de werktijd bij telewerk verhoogd tot 100%.

Voor werknemers die 100% telewerken, is een terugkeer naar het werk als voorheen mogelijk binnen de grens van 1 dag per week, wanneer zij daaraan behoefte hebben en met instemming van de werkgever.

Hoewel telewerk normaal gesproken alleen kan worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid van de werknemer, kan het door de werkgever worden opgelegd in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een epidemie bedreiging (artikel L1222-11 van de Franse Arbeidswet).

Tot slot, als u aan het hoofd staat van een ZKO-MKO en ondersteuning nodig heeft om het telewerken te organiseren , de betrokkenheid van werknemers te behouden, uw gezondheidsprotocol aan te passen of zelfs omgaan met verandering in activiteit , dan kunt u een beroep doen op “Objectif reprise” . Objectif reprise is een gratis device, geintroduceerd door het Franse Ministerie van Werkgelegenheid.

 

Bron: Bercy infos (Frans Ministerie van Economie en Financiën) – 18/01/2021