Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
|

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2023

Datum: 28/04/2023
Tijd: 00:00 : 00:00

De jaarlijkse Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april bevordert de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten wereldwijd. Het is een bewustmakingscampagne bedoeld om de internationale aandacht te vestigen op de omvang van het probleem en op de manier waarop het bevorderen en creëren van een veiligheids- en gezondheidscultuur het aantal werkgerelateerde doden en gewonden kan helpen verminderen.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het stoppen van sterfgevallen en verwondingen op het werk.

Als regeringen zijn wij verantwoordelijk voor de infrastructuur – wetten en diensten – die nodig is om ervoor te zorgen dat werknemers inzetbaar blijven en bedrijven floreren; dit omvat de ontwikkeling van een nationaal beleid en programma en een inspectiesysteem om de naleving van de wetgeving en het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk af te dwingen.

Als werkgevers zijn wij verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Als werknemers hebben wij de verantwoordelijkheid om veilig te werken en onszelf te beschermen en anderen niet in gevaar te brengen, onze rechten te kennen en deel te nemen aan de uitvoering van preventieve maatregelen.