Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
  
 

Hybride werken – Voor- en nadelen

Velen zijn het erover eens.
Hybride Werken heeft de toekomst

Wat is hybride werken?

Hybride werken is een mix van telewerken en het werken op kantoor in je bedrijf.
Je kunt zelf kiezen waar je wilt werken. Niet de werkplek is leidend maar het werk wat je doet.
Sommige dagen kun je bijv. op kantoor werken omdat op dat moment je werk dat vraagt, soms is dat niet nodig en kun je thuis werken of werken in een coworking ruimte.
Sommige bedrijven hanteren ook een flexibel bureau toewijzing systeem. Je kiest in dat geval het bureau/lokaal dat beschikbaar is wanneer je op kantoor bent.

Kantoorruimtes fungeren als een centrale hub voor samenwerking, innovatie en organisatiecultuur.
Kortom, het nieuwe werken.

Het heeft vele voordelen maar ook enkele nadelen.
We zullen ze hier op een rijtje zetten.

Voordelen van het hybride werken

 1. Het helpt bij het behouden van een goede balans tussen werk en privé.
  Wanneer nodig kan een werknemer kiezen om thuis te gaan werken.
 2. Het biedt meer vrijheid en flexibiliteit.
  De werknemer kan zijn eigen uren en pauzes bepalen.
 3. Het bespaart onnodige reistijd en reiskosten wat ook weer ten goede komt aan het klimaat.
  Minder verontreiniging
  Meer uren beschikbaar om te kunnen werken
 4. Het geeft de mogelijkheid voor het bedrijf om de bedrijfsruimte te verkleinen dus kostenbesparend
 5. Het verhoogt de efficiency van werknemers
  Het blijkt uit onderzoeken dat werknemers blij zijn met de flexibiliteit die ze hebben bij het hybride werken en de keuze die ze kunnen maken wanneer en waar te werken.
  Dit en het feit dat een werknemer minder uren kwijt is om op het werk te komen betekent een verhoogde efficiëntie en productiviteit.
 6. Meer veiligheid zoals nu gedurende de covid pandemie
  Door het hybride werken heeft de werknemer een flexibile werkplaats ter beschikking. Hij weet hoe te werken in virtuele teams.
  In geval van een pandemie zoals nu met het Covid19 virus kan de werknemer kiezen om thuis te werken.
  De werknemer zelf loopt minder risico net als de andere werknemers waarmee hij mogelijk in fysiek contact zou komen.
  Soms is het echter niet (altijd) mogelijk om op een externe werkplek te werken maar gezien het feit dat er minder werknemers op kantoor zijn is het gemakkelijker om afstand te bewaren.
 7. De werknemer heeft de mogelijkheid om overal te werken, daar waar hij zich thuisvoelt zolang het werk goed kan worden uitgevoerd.
  De werknemer kan er zelfs voor kiezen om te werken in een natuurlijke omgeving of zelfs vanuit een vakantiebestemming.
 8. Hybrid werken geeft het bedrijf toegang tot talentvolle kandidaat werknemers die zich op een grote afstand van het bedrijf bevinden.
 9. Het je los te kunnen maken van het conformisme dat leidinggevende en collega’s van je vragen en de voortdurende controle werkt heel bevrijdend volgens onderzoeken.

Nadelen van het hybride werken

 1. Je kunt je alleen voelen
  Doordat je minder vaak op kantoor zult zijn zul je je misschien vaker alleen voelen.
  Dat wordt nog eens versterkt doordat je communicatie alleen zal bestaan uit communicatie met die personen die je echt nodig hebt voor je werk.
  Werknemers van andere afdelingen waar je normaal niet mee samenwerkt maar toch dagelijks ziet, groet en een praatje mee maakt, zul je nu niet meer zien.
  Het is dus verstandig dat je je na je werk ontspant en mensen blijft ontmoeten
  Onze service Remote Disconnect kan je hierbij helpen.
 2. Het contact met de klanten is moeilijker in een hybride werkomgeving
  Werknemers zullen minder snel contact houden met klanten als ze op verschillende plaatsen werken en de klant zal het niet altijd eenvoudig vinden om een werknemer te bereiken. Niet alle klanten zullen begrijpen waarom jij je op een andere locatie bevindt dan op je kantoor (bijvoorbeeld een tafel aan het strand), zeker als ze zelf niet de mogelijkheid hebben om hybride te werken.
  Daarnaast als een klant problemen heeft zal het gemiddeld langer duren voordat de werknemer een oplossing heeft gevonden doordat het vaak nodig zal zijn om andere mensen in je bedrijf te contacteren. Er zal meer tijd nodig zijn om de klant een oplossing te bieden voor een probleem dan wanneer alle werknemers zich op dezelfde plaats bevinden.
 3. Hybride werken kan vaker technische problemen geven en het communiceren kan minder veilig zijn dan wanneer iedereen vanuit een centraal punt werkt.
  Op verschillende plaatsen werken betekent dat je afhankelijk bent van het netwerk waar je bent en de mogelijkheden die je hebt om te communiceren met alle gevolgen van dien.
 4. Je kunt gestoord worden tijdens je werk door omstandigheden die zich normaal niet op kantoor voordoen.
  Het kan zijn dat als je thuis werkt dat je kinderen ineens binnenkomen en iets willen van pappa of mamma of dat je gestoord wordt door een onverwachts lawaai bij de buren.
 5. Het veelvuldig thuis werken kan betekenen dat je moeilijker de scheiding kunt maken tussen privé en werk.
  Dit kan leiden tot extra stress en burn-out.
 6. Als je meer dan je collega’s kiest voor het werken op locatie kan dat betekenen dat je minder frequent je teamgenoten en je directe leidinggevende ontmoet wat weer kan leiden tot vervreemding van het team waarin je werkt.

Kortom hybride werken heeft een grote toekomst maar het is belangrijk dat je bedrijf een aantal stappen niet vergeet

 1. Voor- en Nadelen van het hybride werken bespreken met alle werknemers. Het is belangrijk dat je bedrijf de voordelen en nadelen van het hybride werken bespreekt met alle werknemers alvorens de volgende stap te maken.
  Op deze manier kunnen de werknemers zich beter inleven in wat hun te wachten staat en kunnen ze mogelijke problemen en oplossingen samen bespreken.
  De HR afdeling moet ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van alle medewerkers.
 2. Je bedrijf moet centraal bijhouden waar werknemers te bereiken zijn. Andere werknemers en leidinggevenden moeten de beschikking hebben over deze data.
  Aangezien de werknemers zelf de werkuren en pauzes kunnen bepalen is het mogelijk dat ze niet op elk moment van de dag bereikbaar zijn.
  Bespreek alles duidelijk met elkaar en informeer ook de klanten over je nieuwe manier van werken.
 3. Je bedrijf moet vooraf alle werknemers de middelen geven om te kunnen communiceren.
  Ook als er technische/communicatieve problemen zijn moet de werknemer weten wie hij/zij kan bellen om deze problemen op te lossen.
 4. Je bedrijf moet je de mogelijkheid geven om bij bepaalde data te kunnen.
  Het moet een plan maken om data beschikbaar te stellen aan die werknemers die deze data nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld via in cloud computing.
 5. Aangezien de communicatie bij het hybride werken vooral digitaal gebeurd en aangezien de netwerken niet altijd in beheer zijn van het bedrijf zelf, is het belangrijk dat het bedrijf een veiligheidspolitiek opstelt om data veilig en beschermd te doen bewegen over het internet. Aspecten als cybersecurity, antivirus software, phising protection, anti-spyware, backup moeten deel uit maken van zo’n plan.
 6. Aangezien werknemers bij het hybride werken meer ieder voor zich werken is het belangrijk om plannen te bespreken om elkaar om de zoveel tijd te ontmoeten op of buiten kantoor.
  Op kantoor door bijv. het organiseren van curssussen en/of een vergadering waar iedereen aanwezig moet zijn.
  Het bedrijf kan ook virtuele “happy” bijeenkomsten organiseren als het fysiek ontmoeten onmogelijk is.
  Teambuilding is en blijft een belangrijk aspect ook als een aantal leden op afstand werken.
 7. Het succes van hybride werken is voornamelijk afhankelijk van de mate van autonomie die de werknemer heeft.
  De werknemer moet kunnen kiezen waar hij/zij op een bepaald moment wil werken om zo goed mogelijk zijn taak te verullen.
  Het bedrijf moet de werknemer niet dwingen om ergens te gaan.
 8. Het is belangrijk dat het bedrijf een overzicht maakt van de taken die het meest geschikt zijn voor hybride werk en dit samen bespreekt met de werknemer alvorens te beginnen met het hybride werken.
 9. Nu directe controle niet meer mogelijk is is het belangrijk dat leiders bezield en oprecht zijn.
  Je team moet vertrouwen in je hebben en jij moet het team vertrouwen. Het is belangrijk dat het bedrijf helpt en werknemers en hun leidinggevenden begeleidt om dat vertrouwen tot stand te brengen.
 10. Het Hybride werken kan resulteren tot een splitsing wat betreft het gevoel deel uit te maken van een team. Het kan teven leiden tot ongelijkheden met betrekking tot prestaties of loopbaantraject. Het is belangrijk dat het bedrijf en leidinggevenden werknemers op dezelfde manier behandelen ongeacht waar ze werkzaam zijn. Als deze problemen zich toch voordoen dan is het goed om af te spreken met de op afstand werkenden om meer op het kantoor te gaan werken en de op kantoor werkenden te stimuleren om wat meer buiten kantoor te gaan werken. Een andere oplossing kan zijn om groepjes werknemers samen te laten werken in een coworking ruimte.
  Het bedrijf moet in alle gevallen voorkomen dat werknemers die extern werken, zich 2e klas werknemers voelen of 2e klas werknemers worden.