Hybride Werk Support in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ik organiseer mijn hybride verblijf in de Provence-Alpes-Côte d’Azur
  
 

Een succesvol onthaal voor nieuwe hybrid werkende werknemers

Onboarding en opleiding van nieuwe werknemers zijn belangrijke stappen in een telewerkomgeving, zodat de nieuwe telewerker snel een integrerend lid wordt van het team.

Door een goed doordacht inwerk- en opleidingsplan kunnen de uitdagingen van telewerken doeltreffend worden aangepakt.

Hoe doe je dat?

1/ De eerste stap, beginnend bij het ondertekenen van het contract tot het inloggen op de eerste dag van het telewerken, is essentieel.  Nieuwe werknemers moeten toegang hebben tot alles wat nodig is voor het dagelijkse functioneren (met inbegrip van e-mail, chat en leermodules). De werknemer moet zich verbonden voelen met de werkplek, ook al is hij of zij niet fysiek aanwezig.

2/ Toon de nieuwe werknemer de bereidheid van het bedrijf om hem/haar te helpen bij zijn/haar aanpassing door hem/haar toegang te geven tot de structuur en de cultuur en waarden van het bedrijf.

3/ Bevorder de sociale en professionele integratie van de werknemer op zijn nieuwe werkplek. Een goede praktijk is om de eerste virtuele vergadering met het hele team te plannen om de telewerker gelijk vanaf het begin een gevoel van saamhorigheid te geven. De teamleden kunnen zich kort voorstellen (bij voorkeur op camera).

4/ Vraag elk teamlid om wat “face time” met de nieuwe collega door te brengen in een informeel, vriendelijk gesprek. Het is belangrijk dat telewerkende werknemers voortdurend met elkaar communiceren en van elkaar leren om de teamcohesie te versterken.

5/ Communiceer aan de werknemer wat men van hem verwacht (taken, rollen en verantwoordelijkheden) en steun hem/haar om zo snel mogelijk een autonoom lid van het team te worden. Geef de mogelijkheid aan andere teamleden om ook deel te nemen aan dit introductieproces (op vrijwillige basis) zodat iedereen zich betrokken voelt.